Bảng giá đất tại tỉnh Đồng Nai được cập nhật mới nhất

Mới đây, tại tỉnh Đồng Nai UBND tỉnh đã có Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND về định mức giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 – 2019). Do đó, bảng giá đất tại tỉnh Đồng Nai có mức giá tối đa là 24 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất tại tỉnh Đồng Nai được cập nhật mới nhất

Trong đó, với những tuyến đường đô thị có giá đất từ 24 triệu đồng/m2 là tuyến đường 30/4 đoạn CMT8 đến ngã 5 Biên Hùng và tuyến đường TP. Biên Hòa. Những khu vực có giá thấp nhất có mức giá là 110.000 đồng/m2 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, tại những tuyến đường của các huyện Định Quán, Tân Phú, Vĩnh An giá cũng thấp.

Bảng giá đất tại tỉnh Đồng Nai ở vị trí nông thôn cũng đạt mức giá cao nhất là 7,5 triệu đồng/m2 (tăng 1 triệu so với cùng kỳ năm ngoái, điển hình là tuyến đường Bùi Văn Hòa đoạn qua xã Phước Tân, An Hòa, TP. Biên Hòa và tuyến đường Thanh Sơn đoạn từ ngã ba đường mới đến ngã ba đường đất đỏ, huyện Định Quán có mức giá 50.000 đồng đó là mức giá thấp nhất nhưng vẫn là mức giá tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị, bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn được xây dựng có 474 tuyến đường với tổng số 911 đoạn đường tương ứng với số đoạn đường, tuyến đường trong bảng giá đất tại Đồng Nai ở tại nông thôn. Mức giá quy định bằng 60% mức giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí.

Khu vực đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, tuyến đường Bùi Văn Hòa (đoạn qua xã Phước Tân, An Hòa) và TP. Biên Hòa với mức giá 3,5 triệu đồng, còn mức giá thấp nhất thuộc về vị trí tuyến đường Thanh Sơn, đoạn từ ngã ba đường mới đến ngã ba đường đất đỏ, huyện Định Quán với đạt mức 24.000 đồng.

Còn với đất thương mại dịch vụ tại khu vực đô thị, bảng giá đất tại tỉnh Đồng Nai thuộc thương mại dịch vụ tại đô thị được xây dựng mới với tổng số 432 tuyến đường trên tổng số 579 đoạn đường tương ứng với số đoạn đường, tuyến đường trong bảng giá đất ở tại đô thị. Mức giá quy định bằng 70% mức giá đất ở tại đô thị cùng vị trí.

Đối với đất nông nghiệp, điều chỉnh tăng mức giá đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm tại 40 xã, phường, thị trấn, với mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 15% – 25%.

Theo Tin Tổng Hợp